Primaria Visina
Dambovita
Tel/fax: 0245.725.064
0245.725.200
 

Noutati:
 
 
   Prima pagina      Situatii Financiare 2010      Situatii Financiare 31.12.2010

 
 
cont de executie cheltuieli buget local-cheltuieli
 
cont de executie in afara bugetului local cheltueili
 
cont de executie in afara bugetului local venituri
 
contul de executie al bugetului local-venituri
 
cont de executie venituri proprii si subventii-cheltuieli
 
contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-cheltuieli
 
cont de rezultat patrimonial
 
contul de executieal buget local venituri
 
disponibil cu destinatie speciala
 
plati restante buget local
 
plati restante total
 
sitautia fluxurilor la banci
 
situatia activelor fixe amortizabile
 
situatia activelor fixe neamortizabile
 
situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
 
situatia modificarilor in structura capitalurilor 
 
situatiile fluxurilor de trezorerie